Baza wiedzy » Numer PESEL

P O L E C A M Y:
Blog o podróżach samochodem - osiemdziesiąt sześć najpiękniejszych zamków w Polsce

Szenk.pl Fotografia – Paweł Szenk – artysta fotograf: fotografia biznesowa, kobieca, sensualna, podróżnicza, krajobrazowa, portrety

Numer PESEL

Co oznacza skrót PESEL?

To Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Jest to rejestr, który gromadzi takie dane każdej osoby fizycznej jak data i miejsce, adresy zameldowania - aktualny i poprzednie - stan cywilny, obywatelstwo, stopień wojskowy, dane małżonka, dane z aktu zgonu. Numer PESEL jest unikalny dla każdej osoby i dzięki jego wprowadzeniu ułatwione zostało unikanie mylenia osób o takim samym imieniu, nazwisku, miejscu zamieszkania. Posługujemy się PESEL-em przy załatwianiu spraw obywatelskich w urzędzie gminy, w ZUS, a także przy zawieraniu umowy o pracę czy w umowach z bankami.

Kto nadaje numer PESEL?

Nowo narodzonemu dziecku numer nadaje urząd stanu cywilnego. Inaczej jest w przypadku Polaków mieszkających za granicą lub cudzoziemców. Przy zameldowaniu na terenie Polski nadaje go urząd gminy.  Przy ubieganiu się o paszport - krajowy urząd paszportowy lub konsul RP.

Jakie informację kryją się w PESEL-u?

Składniki numeru PESEL

Numer PESEL zawiera jedenaście cyfr. Składa się z daty urodzenia, liczby porządkowej, oznaczenia płci oraz sumy kontrolnej. Szczegółowe informacje na temat jego tworzenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Znajdziesz tam informacje, jak wyliczyć sumę kontrolną oraz jaki jest zapis daty urodzenia osób urodzonych w innym wieku, niż dwudziesty.

Dokładne informacje na temat rejestru PESEL można znaleźć na stronie archiwum.mswia.gov.pl

Narzędzia do generowania i walidowania numeru PESEL dla testerów i programistów

Programiści, developerzy i testerzy oprogramowania często potrzebują prawidłowych testowych numerów PESEL do tworzenia aplikacji i formularzy internetowych, które potem wypełniają klienci chcący korzystać z usług banków, urzędów, wszelkich instytucji, fundacji czy uczelni. Dla nich został przygotowany generator oraz walidator, aby mogli zaoszczędzić trochę czasu w pracy.

UWAGA !!! Generator służy do generowania losowych numerów PESEL wyłącznie do tworzenia i testowania oprogramowania. Zabrania się korzystania z generatora dla celów niezgodnych z prawem.
Generator numeru PESEL

Walidator numeru PESEL

Przeczytaj także:

Już wkrótce ...

Pojawią się na naszej stronie, kolejne opracowania o numerach krążących wokół naszego życia

P O L E C A M Y:
Szenk.pl Fotografia – Paweł Szenk – artysta fotograf: fotografia biznesowa, kobieca, sensualna, podróżnicza, krajobrazowa, portrety

Blog o podróżach samochodem - osiemdziesiąt sześć najpiękniejszych zamków w Polsce

Copyright 2012-2015 SOTARSOFT Paweł Szenk. All Rights Reserved.